Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Ets a: Portada / Informació per a l'usuari / Documentació clínica del pacient

Documentació clínica del pacient

Com accedir a la documentació clínica?

 • Abans de fer cap sol·licitud, cal revisar La Meva Salut. En aquest espai trobaràs tota la teva documentació clínica disponible d’una manera ràpida, directa i sense necessitat de desplaçar-te al teu centre assistencial! Per donar-te d’alta:
  • Via Web: descarrega’t l’aplicació, a partir de l’adreça: lamevasalut.gencat.cat.
  • Si ets menor de 16 anys, és el pare/mare/tutor legal qui ho ha de fer, en nom del menor.
  • En cas d’incidències, truca al 061.

Sol·licitud d'alta para accedir a La Meva Salut: https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/registra-t

 • En cas que la documentació que cerques no es trobi a La Meva Salut, la pots sol·licitar:
  • A través de la web de l’Hospital (Apartat Informació Usuari)
  • Per correu electrònic (infodocs@fphag.org).
  • També directament a l’Oficina de Lliurament de Documentació Clínica (horari:de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores).
  • UNA VEGADA SOL·LICITADA, LA PODRÀS RECOLLIR A LA MEVA SALUT.

Acreditació necessària en cas de no utilitzar La Meva Salut

Per tal de sol·licitar documentació clínica, de manera presencial, és necessari acreditar-te (en el moment de sol·licitar la documentació o a l’hora de recollir-la).

 • Quan el sol·licitant és el titular (major de 16 anys): DNI, targeta de residència o passaport.
 • Quan el sol·licitant no és el titular: DNI del sol·licitant, una autorització escrita i fotocòpia del DNI del titular.
 • Quan el titular és menor de 16 anys: els pares o tutors han de sol·licitar la documentació, tot acreditant la seva relació amb el menor. Cal aportar el DNI del sol·licitant i el llibre de família o document que acrediti la tutela.
 • Quan el titular és una persona incapacitada: els representants o tutors han de sol·licitar la documentació, tot acreditant la seva relació amb el pacient. Cal aportar el DNI del sol·licitant, el document que acredita la incapacitat i el dret de representació i/o tutoria.
 • Quan la sol·licitud fa referència a un pacient difunt: la documentació es lliurarà a les persones que puguin acreditar una vinculació amb el difunt, sempre i quan no hi hagi constància expressa de negació per part d’aquest. Cal aportar DNI del sol·licitant, el llibre de família o el document que acrediti el vincle, i el certificat de defunció (en cas que el pacient no hagi mort a l’Hospital).

Temps de lliurament de la documentació

El temps de marge per obtenir la Documentació Clínica és d’un mes, prorrogable. En cas que requereixis un lliurament urgent, n’hauràs de justificar el motiu.

Documentació de referència:

o    Formulari de sol·licitud de documentació clínica

o    Autorització de lliurament de documentació clínica

o    Normativa de sol·licitud i lliurament de documentació clínica.