Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Ets a: Portada / La Fundació / Treballa amb nosaltres

Treballa amb nosaltres

<< Altres ofertes

Tècnic/a de l'Àrea de Recerca (metodologia i estadística)

Referència: 2021HG-TAR

Termini de presentació de les sol·licituds

Inici: Dilluns 8 de de novembre de 2021
Final: Dimarts 4 de de gener de 2022

Anulada

Lloc de treball:

La persona s’incorporarà a Recerca i Innovació de l’Hospital General de Granollers. El seu principal objectiu serà l’assessorament metodològic i estadístic al personal assistencial, així com redactar convocatòries i orientar els projectes per a obtenció de finançament

Funcions principals:

- Donar suport metodològic (preparació de l’estudi, tipus de disseny, obtenció, anàlisi i interpretació de dades)

- Assessorament i anàlisi estadística (Assessorament variables de l’estudi, en estimació de la grandària de la mostra,  generació de llistes d’aleatorització,  disseny, maneig i control de qualitat de bases de dades,  anàlisis estadístiques, generació d’informes).

- Donar suport en la gestió de projectes de recerca nacionals i europeus i ajudar els investigadors en la redacció de beques i ajuts des del punt de vista metodològic i de disseny.

- Manteniment actualitzat de les bases de dades.

- Dins de l’àrea de recerca, s’ocuparà del balanç dels indicadors, cribatge de dades i manteniment de les bases de dades.

- Formarà part del Comitè de Recerca del Centre.

- Altres tasques o projectes que per delegació se li puguin encomanar.

Requeriment:

- Graduat/da en Ciències de Salud o en Estadística amb formació (Màster/postgrau) en Salut pública, Màster en Epidemiologia, bioestadística o similar.

- Al voltant de 4 anys d’experiència en posicions similars i bioestadística aplicada a la pràctica clínica

- Expertesa elevada en metodologia i visió clínica i assistencial.

Es valorarà:

- Estar en disposició del Doctorat

- Domini de la llengua anglesa

- Domini de les eines TIC i ofimàtiques

Competències professionals:

- Iniciativa i proactivitat

- Presa de decisions

- Habilitats de comunicació

- Gestió de projectes, seguiment i control

- Organització al client intern

S'ofereix:

- Retribució competitiva d’acord amb els paràmetres del centre.

- Integració a un hospital en procés de creixement i d’ampliació.

- Possibilitats de realitzar formació interna i de participar en projectes de recerca i innovació.

- Possibilitat de participar en xarxes de recerca i innovació.

Pujar