Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Estudis de grau

La FPHAG col·labora en els períodes de pràctiques de diferents graus, de diferents Universitats. La demanda per part de les Universitats és variable en el temps. L’acceptació de la realització del període pràctic resta supeditada a la disponibilitat de places.

Oferta formativa

 • Educació social
 • Farmàcia 
 • Fisioteràpia
 • Infermeria
 • Logopèdia
 • Medicina
 • Nutrició humana i dietètica
 • Psicologia
 • Publicitat i Relacions Públiques
 • Relacions laborals
 • Teràpia ocupacional
 • Treball social

El major volum d'estudiants correspon als Graus de Medicina i d’Infermeria. 

Implementació del grau de medicina amb la Universitat Internacional de Catalunya

En el grau de Medicina, la FPHAG ha signat un conveni amb la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), esdevenint hospital universitari. Aquest acord ens permet accedir més fàcilment als doctorats, a la docència i a la recerca universitària, alhora que comporta un prestigi per a la nostra institució ja que convertir-nos en hospital universitari ens situa entre els grans centres hospitalaris de Catalunya.

Grau d’Infermeria

Les pràctiques en entorns assistencials són un element fonamental per al desenvolupament de les competències professionals i per a la integració dels coneixements teòrics amb les habilitats i actituds específiques de la titulació. 

La FPHAG té convenis-marc estables amb diverses Universitats de Catalunya, i convenis especials per aquells casos en que individualment es requereixi en qualsevol territori nacional i internacional. 

L’objectiu és formar infermers/es amb competències professionals que li permetin identificar, valorar i avaluar les necessitats en salut i de cures de persones sanes o malaltes, amb capacitat d’adaptar-se i donar resposta a les actuals necessitats sanitàries.

Durant la seva estada, a cada estudiant se li assigna una infermera referent que vetlla pel compliment del programa de pràctiques, en fa el seguiment i, juntament amb el tutor acadèmic, avalua tot el procés.

Per a més informació contacteu amb practiquesdocencia(ELIMINAR)@fphag.org