Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Estudis de grau

Les pràctiques en entorns assistencials són un element fonamental per al desenvolupament de les competències professionals i la integració dels coneixements teòrics amb les habilitats i actituds específiques de les diferents professions.

La FPHAG col·labora en els períodes de pràctiques de diferents graus i Universitats. La demanda per part de les Universitats és variable en el temps. L’acceptació de la realització del període pràctic resta supeditada a la disponibilitat de places.

Durant la seva estada, a cada estudiant se li assigna un tutor/a que vetlla pel compliment del programa de pràctiques, en fa el seguiment i avalua tot el procés.

Un cop acabat el període formatiu facilitem la incorporació al món laboral. 

Oferta formativa (alumnes curs 2022 - 2023)

 • Medicina: 179
 • Infermeria: 162
 • Farmàcia: 34
 • Fisioteràpia: 10
 • Mitjans audiovisuals: 7
 • Nutrició Humana i Dietètica: 4
 • Logopèdia: 1
 • Psicologia: 1
 • Relacions laborals: 1
 • Teràpia ocupacional: 1
 • Treball social: 1

Per a més informació contacteu amb practiquesdocencia(ELIMINAR)@fphag.org