Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Ets a: Portada / Comunicació / Notícies

16/03/2021

El Govern aprova l'ampliació de l'Hospital de Granollers per atendre l'emergència de la Covid-19

El Govern ha aprovat la construcció del nou edifici polivalent vinculat a l’Hospital de Granollers (Vallès Oriental), impulsat pel Departament de Salut, amb exempció de llicència urbanística, per raons d’urgència i excepcional interès públic. Aquesta edificació polivalent, realitzada amb procediments industrialitzats, té com a finalitat immediata prestar amb la màxima urgència el servei d’assistència sanitària en el marc de l’emergència sanitària ocasionada per la Covid-19.

Vist l’informe favorable de la Comissió de Territori i acreditades les raons d’urgència i excepcionalitat, el Govern ha acordat l’execució immediata del nou edifici polivalent vinculat a l’Hospital de Granollers i ha ordenat la iniciació de la tramitació del Pla parcial del sector W previst al Pla d’ordenació urbanística municipal.

Font: nota de premsa de la Direcció General de Comunicació del Govern

Pujar