Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Ets a: Portada / Comunicació / Notícies

23/03/2021

L’Hospital General de Granollers incorpora l’ecoendoscòpia digestiva

Aquest mes s’han dut a terme els primers procediments d'ecoendoscòpia digestiva al nostre hospital (tècnica també coneguda pel nom de "ultrasonografia endoscòpica" = USE). Previ al seu inici, es va realitzar una formació específica per al personal d'infermeria de l'Àrea de Tècniques Especials (ATE) per a conèixer el funcionament dels procediments i el material fungible emprat. La implementació d'aquesta tècnica s’emmarca dins dels objectius del pla assistencial 2019-2022 del centre, i també forma part de la projecció i nova etapa de la Unitat d'Aparell Digestiu de l'Hospital.

La tècnica
L’ecoendoscòpia és una exploració que combina la visió endoscòpica amb l’ecogràfica gràcies a la incorporació a la punta del tub endoscòpic d’un transductor ecogràfic. És una tècnica de molt lenta corba d'aprenentatge (de 2 a 3 anys), perquè requereix l'adquisició de coneixement per part de l'endoscopista en la pràctica d'interpretar les imatges ecogràfiques visualitzades, saber orientar i dirigir l'ecoendoscopi, així com conèixer la utilització del material fungible emprat.


S’aplica principalment en l’estudi de tumors digestius (esòfag, estómac i duodè), així com en masses i nòduls pancreàtics, de via biliar, alguns segments hepàtics, espai retroperitoneal, mediastí, tiroides, glàndula suprarenal, i en recte, entre altres. Es fa servir, així mateix, per valorar la resposta del càncer al tractament, estudiar adenopaties i sospites de limfoma, i per a la detecció de lesions vasculars (ús de la tecnologia Doppler, associada a l'ecografia).


A part de la funció estrictament exploratòria, té també una part intervencionista, consistent en la possibilitat de realitzar una punció per extreure mostres dels teixits i òrgans explorats (per mitjà d'una punció-aspiració amb agulla fina). Amb l'ajuda de l'equip del Servei d'Anatomia Patològica, aquesta mostra és analitzada in-situ al microscopi per un cito patòleg en el marc del mateix procés de la intervenció ecoendoscòpica, tot optimitzant la rendibilitat de la punció, i indicant a l'endoscopista en el mateix moment si és necessari realitzar una nova punció per tal d'obtenir més mostra per a estudi (tècnica ROSE: rapid on-site evaluation).


A més, en l’àmbit de l’aportació terapèutica té també altres aplicacions potencials com són la realització de drenatges endoscòpics de col·leccions abdominals (peripancreàtiques, postquirúrgiques...), o en vesícula biliar en pacients no tributaris d'intervenció quirúrgica, i alguns tractaments contra el dolor per mitjà de neuròlisi del plexe celíac.


Tot aquest ventall d’utilitats fa que sigui una tècnica en creixement i clara expansió, i que cada vegada siguin més els pacients que requereixin aquest procediment per a un òptim maneig clínic i una assistència de qualitat.

Pujar