Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Ets a: Portada / Comunicació / Notícies

21/04/2022

La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers rep el premi Avedis Donabedian al millor projecte de millora de la qualitat en l’àmbit sociosanitari

Granollers, 21 d’abril de 2022.- La Fundació Avedis Donabedian ha guardonat el projecte GERICOM de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers (FPHAG) amb el premi patrocinat per La Unió, com a projecte de millora de la qualitat a l’àmbit sociosanitari i d’atenció a la dependència.

El guardó va ser lliurat ahir en una cerimònia a l’Auditori Axa de Barcelona presidida pel conseller de Salut, Josep Ma Argimon. Aquests premis tenen per objectiu reconèixer aquelles persones i institucions que han contribuït a la millora de la qualitat assistencial en l’àmbit nacional i internacional.

El Projecte GERICOM

Durant els darrers 10 anys, l'abordatge del pacient crònic complex de perfil geriàtric del Vallès Oriental s'ha fonamentat en l'atenció sota el règim de l'Hospital de Dia de Geriatria. Un dispositiu d'atenció hospitalària que va resultar ser innovador i resolutiu, fins i tot considerat com a referent d’atenció al pacient crònic complex. Aquest sistema d’atenció va aconseguir disminuir les descompensacions, consultes a urgències i hospitalitzacions d’aquests pacients, així com la millora de la seva qualitat de vida auto percebuda.

Amb l’emergència sanitària causada per la Covid-19 s’ha posat en relleu les mancances d'una organització fonamentada en l'atenció fragmentada i centralitzada a nivell hospitalari del pacient crònic complex, i ha demostrat les virtuts d'una atenció integral ambulatòria capaç de coordinar-ne els diferents nivells assistencials i especialistes implicats en l’atenció dels pacients geriàtrics crònics complexos. També ha acusat la fragilitat del sistema sanitari per atendre aquests pacients aïllats de forma abrupta, allunyats de l'atenció especialitzada, i de ser valorats de manera integral o de rebre el tractament més indicat.

En aquesta context, des de la FPHAG s'aposta per la transformació i evolució de l'Hospital de Dia Geriàtric cap a una proposta innovadora creant un nou dispositiu pilot anomenat GERICOM, acrònim de Geriatria a la Comunitat, d'atenció aguda al pacient geriàtric crònic i complex al domicili.

El GERICOM realitza l'atenció integral domiciliària, en coordinació amb l'Atenció Primària (AP), des de l'Hospital de Dia Geriàtric de la FPHAG del pacient crònic complex de geriatria. El projecte té com a objectius donar resposta a les noves necessitats d’aquests pacients, oferir una intervenció d’abordatge integral ambulatòria coordinada amb l’AP i obtenir resultats similars o superiors al model clàssic de l’Hospital de Dia Geriàtric.

Aquest programa està integrat per un geriatre i una infermera especialista en geriatria, conjuntament amb la xarxa d'infermeres gestores i metges d'atenció primària, amb l'objectiu de respondre a les diferents necessitats d'aquest complex grup poblacional de forma ambulatòria, realitzant primeres valoracions, seguiments clínics, abordatges diagnosticoterapèutics i coordinant ingressos programats o intervencions puntuals a l'Hospital de Dia Mèdic-Quirúrgic.

Durant el 2021 es va dur a terme la prova pilot del projecte. Es van incloure 198 pacients amb edats entre els 87 i 95 anys, amb un alt grau de fragilitat i amb patologies diverses com la insuficiència cardíaca descompensada, dolor mal controlat, trastorns del conducte, anèmia o infeccions. Durant aquest període es van fer 765 visites presencials, una mitjana de 3 visites per pacient, i 830 atencions telefòniques.

El 2050, a Espanya, més del 41,9% de la població serà més gran de seixanta anys. Això és un repte actual i de futur per al sistema sanitari nacional, donat que actualment ja consumeix un 80% dels recursos sanitaris públics, i és una problemàtica comuna a molts altres països. En particular, el pacient crònic complex representa al voltant del 4%-8% de la població espanyola, més d'1.000.000 de persones. La creació de models híbrids per a l'atenció d'aquests pacients ha de permetre assolir uns resultats òptims i adequats per ells i les seves famílies, així com gestionar eficientment els recursos sanitaris.

Pujar