Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Ets a: Portada / Comunicació / Notícies

19/07/2022

Vint anys de detecció precoç del Càncer de Mama al Vallès Oriental

Granollers, 19 de juliol de 2022.- El mes de juliol de 2002 es va posar en marxa el Programa de Diagnòstic Precoç del Càncer de Mama a la comarca del Vallès Oriental, seguint les directrius del Servei Català de la Salut per aconseguir la implantació a tot el territori de Catalunya.

Les institucions encarregades de desenvolupar el Programa a la comarca van ser l'Hospital General de Granollers, on es va ubicar l'Oficina Tècnica de Cribratge, l'Hospital de Mollet i l'Institut Català de la Salut. Posteriorment, es va incorporar l'Hospital de Sant Celoni.

L'Oficina Tècnica de Cribratge coordina el funcionament del Programa en tota l'àrea d'influència dels tres hospitals de la comarca, on estan ubicades les Unitats de Radiologia. En el decurs d'aquests anys més de 99.000 dones ha passat pel programa, permetent una detecció precoç del càncer més freqüent en les dones a Catalunya, el càncer de mama representa el 28% de tots els tumors.

La probabilitat de tenir un càncer de mama al llarg de la vida és d'1 de cada 8 dones. El principal objectiu del Programa és reduir la mortalitat per aquesta patologia, intentant la detecció quan encara és asimptomàtica. L'evidencia acumulada índica que el cribratge amb mamografia cada dos anys redueix la mortalitat per aquest tumor en un 25%-30% al cap de 10-12 anys de cribratge, començant a observar-se a partir dels 5 anys.

Els beneficis del Programa estan relacionats amb l'edat, per la qual cosa el grup diana prioritari inicial són les dones entre 50 i 69 anys, a les que prèvia invitació, se'ls hi farà cada dos anys una mamografia amb doble valoració per dos equips de radiòlegs experts amb patologia mamaria. Segons el diagnòstic, es derivarà una nova invitació al cap de dos anys si és normal o una indicació de continuar l'estudi si es veu necessari. Posteriorment, les dones que presenten patologia, si ho desitgen, són derivades a les corresponents Unitats de Patologia Mamaria de l'hospital corresponent, pel seu tractament. Anualment el Servei Català de Salut juntament amb el Pla Director d'Oncologia fan avaluacions dels resultats.

Malgrat les dificultats viscudes al llarg d'aquests vint anys, gràcies a la motivació i professionalitat de tot el personal que ha format i forma part del Programa, s'ha aconseguit la participació de més del 85% de la població diana invitada i s'han diagnosticat prop de 1300 càncers de mama per aquesta via, amb la probabilitat d'aconseguir una millora en el pronòstic, mitjançant la detecció precoç.

Com el risc individual de patir càncer de mama pot ser major o menor en funció de la presència o no de factors de risc , actualment s'estan valorant models de cribratge personalitzats i l'ajuda de la intel·ligència artificial en les lectures de les mamografies , per intentar augmentar la detecció i els beneficis dels Programes de Diagnòstic Precoç del Càncer de Mama.

Pujar