Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Recerca i Innovació

L'àrea de Recerca i Innovació es creà a finals del 2007, per tal de poder donar resposta a les necessitats dels professionals i de la institució en recerca i innovació i la gestió del coneixement generat per aquestes activitats. L'àrea engloba també el servei de Biblioteca.

Missió

Té com a missió promocionar la recerca i la innovació a la institució i a la comarca, mitjançant el foment i el suport de l'activitat científica dels investigadors, per tal d'ajudar a l'obtenció d'uns resultats òptims i excel·lents en recerca, innovació, salut, i en la gestió del coneixement generat.

Organització

Està estructurada en:

1.1. Àrea de Recerca i Estadística
1.2. Àrea d'Innovació i Transferència de Tecnologia
1.4. Àrea d'Observatori de Salut (OSVA)
1.5. Àrea de Gestió econòmica de la recerca i la innovació
1.6. Àrea de Gestió del coneixement de la recerca i la innovació
1.7. Àrea de Biblioteca

Dins del marc de l'àrea de Recerca i Innovació s'hi engloben les següents comissions i comitès:

  • Comitè d'Ètica d'Investigació (CEI) (antic CEIC)
  • Comitè de Recerca (CR).
  • Comitè d'innovació (CI).  
  • Comissió de Biblioteca.

Cartera de Serveis

Consulta els serveis que oferim a la nostra Cartera de Serveis.

Projectes col·laboratius

L’àrea de recerca i innovació coordina i gestiona diversos projectes de recerca i desenvolupament tecnològic amb finançament de les següents institucions:

DIALCAT: La diabetis com a accelerador del deteriorament cognitiu i malaltia d’Alzheimer: abordatge integral i adherència al tractament


Es tracta d’un projecte que planteja un abordatge integral (involucrant a tots les sectors relacionats: clínics, cuidadors, pacients i farmacèutics) i té com a objectiu final endarrerir al màxim l’aparició de l’Alzheimer i minimitzar els seus efectes. La hipòtesi és que els factors de risc en pacients amb diabetis influeixen en l’empitjorament del seu deteriorament cognitiu cap a un estat més avançat; també es vol veure si aquests factors de risc influeixen d’igual manera a pacients amb diabetis que els que no en tenen, és per això que caracteritzar i ponderar els factors de risc associats al deteriorament cognitiu ajudarà a entendre millor l’associació entre la neurodegeneració i la diabetis.


En el projecte hi participen 7 hospitals i compte amb el cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Altres projectes: