Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Ets a: Portada / Docència, Recerca i Innovació / Qualitat i planificació

Qualitat i planificació

Comissions:

Comitè d'Ètica Assistencial

 • Missió: Amb caràcter consultiu pretén ajudar a resoldre els conflictes de valors que sorgeixen en la pràctica clínica amb l’objectiu d’una millora en la qualitat assistencial.

Codi Ètic de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

Podeu fer arribar les vostres consultes o aportacions al Comitè d'Ètica Assistencial des d'aquí

Comissió de Mortalitat

 • Missió: Anàlisi del procés assistencial dels pacients que moren a l’Hospital.

Comissió d'Infeccions

 • Missió: Vigilància i prevenció de la infecció nosocomial.

Comissió de Documentació Clínica

 • Missió: Normalització de la Historia clínica i definir el model HCE que volem per l’Hospital.

Comissió de Biblioteca

 • Dóna suport a les activitats de l’àrea de biblioteca, assessorant i recomanant a la Direcció sobre els recursos bibliogràfics i serveis que ha de disposar la Biblioteca d’acord al tipus d’hospital universitari al qual pertany.


Comitè d’Ètica d’Investigació (CEI)

 • Missió: Valorar els aspectes metodològics, ètics i legals dels estudis clínics amb pacients que li siguin presentats, per tal d’autoritzar-ne la seva realització en el centre.
 • Seran funcions del CEIC també l’avaluació dels estudis d’investigació, observacionals o de qualsevol altre tipus, que afectin a les persones.


Comitè d’Innovació (CI)

 • Missió: Assessorar, definir, proposar l’ estratègia, política d’innovació i les línies d’innovació de la institució.
 • Coordina, impulsa, assessora i dóna suport a l’organització en aquest àmbit i actua també com a ens consultiu de l' àrea de recerca i la innovació.


Comitè de Recerca (CR)

 • Missió: Definir la política de recerca i les línies de recerca de la institució.
 • El Comitè de Recerca lidera, coordina, impulsa, assessora i dóna suport a l’organització en les temàtiques de recerca.
   

Comissió de Farmàcia i Terapèutica

 • Missió: Assegurar un ús correcte dels medicaments dins de l’Hospital.

Comissió de Dietes

 • Missió: Analitzar i estudiar les pautes dietètiques i de nutrició més adients per al disseny de les diferents dietes terapèutiques necessàries al nostre centre. Analitzar i estudiar les propostes de menús estacionals.

Comissió de Residus

 • Missió: Elaboració i implementació del nou Pla de Residus Sanitaris, adaptat a la nova legislació.

Comitè d'Autoprotecció

 • Missió: Fer el seguiment i coordinació del Pla d'Autoprotecció Intern de l’Hospital.