Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

El part

Ingrés a l’Àrea Obstètrica

Un cop a l’Àrea Obstètrica el personal mèdic us visitarà i decidirà si cal que ingresseu. Per motius estructurals, durant aquest temps, és possible que el vostre acompanyant resti a la sala d’espera.

En el cas que ingresseu, se us acomodarà a la sala de dilatació, on el vostre acompanyant podrà entrar i estar amb vosaltres durant la resta del procés. Durant tot el procés del part normal pot estar acompanyada per la persona que la dona designi (pot ser 1 o 2 persones, però no poden estar simultàniament).Tant durant la dilatació com en el moment del part l’acompanyant ha de posar-se la roba hospitalària adequada que li proporcionarà el personal assistencial.

El moment del part

Si l’evolució és correcta i hi ha possibilitat de parir a la mateixa sala de dilatació, es disposarà tot l’equipament necessari per atendre el part de la manera més natural possible. Aquesta possibilitat dependrà sempre de les condicions del part i de la dilatació on es trobi.

L’acompanyant

Durant tot el procés del part normal pot estar acompanyada per la persona que la dona designi (pot ser 1 o 2 persones, però no poden estar simultàniament).

En cas d’haver de practicar una anestèsia peridural, si l’anestesista ho requereix per motius d’higiene sanitària, l’acompanyant tornarà a la sala d’espera.

Si per la complexitat del part no és convenient la presència de l’acompanyant, aquest s’haurà d’esperar a la sala de dilatació o a la sala d’espera, segons li indiqui l’equip mèdic.

El naixement

Després del naixement, i si l’evolució del nadó ho permet, es posarà immediatament sobre la mare, pell amb pell i s’iniciarà el procés de lactància.

Després del part, tornareu amb el vostre fill a la sala de dilatació, on descansareu i es farà els controls de postpart immediat fins que us acompanyin a l’habitació. Us proposarem iniciar l’alletament matern un cop s’hagi comprovat el vostre estat i el del nadó. En general, això sol ser així immediatament o durant la primera hora després del part. Aquest contacte afavoreix la relació del nadó amb l’alletament matern.

Informació assistencial sobre el vostre part

La informació assistencial és confidencial i només se us dóna a vosaltres i a les persones que autoritzeu. En cap cas es facilita informació per telèfon.

Esperem que sapigueu comprendre que en alguns casos es pot produir un endarreriment a l’hora de facilitar la informació.

Per raons de salut pública, i d'acord amb la legislació sobre residus sanitaris, l'Hospital no us pot entregar la placenta després del part.

Us recomanem que llegiu atentament el tríptic informatiu sobre Informació d’atenció al PART per a informació més detallada durant aquest procés